četvrtak, 22. decembar 2011.

Zapisnik sa Plenuma 21.12.2011.

1. Reorganizacija radnih grupa
2. Prepiska sa Upravom
3. Odgovor Uprave na saopštenje Odeljenja za sociologiju povodom protesta
4. Republički budžet - visoko školstvo

1. Reorganizacija radnih grupa

Iznet je sledeći predlog za reorganizaciju:

1. Radna grupa za odnose sa medijima
- prati izveštavanje medija u vezi sa studentiskim pitanjem, i šire, pitanjem obrazovanja, zatim svim pitanjima koja mogu biti od interesa za studentsku borbu;
- prati zvanična saopštenja na sajtu fakulteta
- piše saopštenja i šalje ih medijima
- vodi zvaničnu (pisanu) komunikaciju sa Upravom

kontakt: plenumff.odnosisamedijima@gmail.com


2. Radna grupa za propagandu
- izrađuje propagandni materijal: letke, plakate, zidne novine/bilten Plenuma (?)
- organizuje deljenje letaka, lepljenje plakata itd.
- bavi se obaveštavanjem putem interneta: fejsbuk, blog, tviter
- blog: kači zapisnike, tekstove, pisma podrške, saopštenja, klipove sa jutjuba, najave dešavanja
- fejsbuk: grupa: Plenum na filozofskom, profil: Plenum Bgd, stranica: Blokada Filozofskog, Plenum Filozofskog Fakulteta
- twitter: prosleđuje stvari sa bloga, šalje kratka saopštenja pre nego što budu napisana zvanična
- youtube: ffplenumff

kontakt: plenumff.propaganda@gmail.com

3. Radna grupa za međuplenumsku saradnju 
- uspostavlja komunikaciju između Plenuma Filozofskog i drugih fakulteta
- uspostavlja komunikaciju između Plenuma Filozofskog i srednjoškolaca, nastavnika
- deli letke, organizuje tribine i radionice za srednjoškolce o problemima u visokom obrazovanju 

kontakt: ?

4. Radna grupa za izradu dokumentarca i video materijal
- prikuplja video materijal i izrađuje dokumentarac o studentskom protestu/blokadi
- pravi klipove za youtube

kontakt: studentiuprotestu@gmail.com

5. Radna grupa za alternativnu edukaciju:
- organizuje tribine, predavanja, projekcije filmova, prezentacije studentskih radova, diskusije, i sl.
- vodi profil Plenum Filozofskog Alternativna Edukacija na fb

kontakt: plenumff.predavanja@gmail.com


6. Radna grupa za istraživanje/argumentaciju zahteva
- analiza relevantnih zakona
- analiza modela finansiranja i finansijske situacije (finansijski izveštaji i sl.)
- analiza bolonje
- piše izveštaje/tekstove na osnovu svojih istraživanja

kontakt: plenumff.istrazivanje@gmail.com


NAPOMENE:

 - Svaka radna grupa ima svoju mejling listu ili zatvorenu fb grupu, u skladu sa tim kako se dogovore njeni članovi, s tim što je sugestija da to bude mejling lista (google grupa) zbog toga što je preglednije i što se lakše pretražuje. 

- Svaka radna grupa ima svoj redovan termin sastajanja, jednom nedeljno u 309

- Neki ciljevi koje bi trebalo postići ovom reorganizacijom grupa:
povećati aktivnost na youtube
koordinisati aktivnosti na netu (blog, fb, twitter)
imati ozbiljniju argumentaciju zahteva na osnovu istraživanja   
povećati unutrašnju koordinacjiu svake grupe 


Diskusija:

- Pitanje autonomije radnih grupa: radne grupe deluju autonomno, s tim što podnose izveštaj Plenumu koji može da problematizuje njihovo delovanje;
- Pitanje strategije: problem funkcionisanja radnih grupa u situaciji gde ne postoji jasna strategija za dalje delovanje
- Predlog da se napravi poseban sastanak na kome bi se raspravljalo o mogućim strategijama i da te strategije budu prva stvar na dnevnom redu sledećeg plenuma – USVOJENO – sastanak će biti u utorak u 17h
- Predlog za ponovno oformljivanje Radne grupe za probleme studenata, i da se komunikacija sa Upravom prebaci na nju - USVOJENO
- Filološki planira ponovno uspostavljanje plenuma nakon Nove godine, grupa za međuplenumsku saradnju bi to trebalo da ima u vidu
- Predlog da se spoje grupa za međuplenumsku saradnju i istraživanje – NIJE USVOJENO2. Prepiska sa Upravom


1) Nismo dobili odgovor dekanice na naše pismo o nedoumicama u vezi sa njenim odgovorom na naše Predloge za rešavanje problema vezanih za studentsko samoorganizovanje (pogledati zapisnik od 07.12.2011.)

2) Odgovor na prijavu Šefa Odseka za tehničke poslove; poslata je prijava gde se tražilo da se procesuira u skladu sa pravilnikom o radu fakulteta, sa sledećim tekstom:

UNIVERZITET U BEOGRADU – FILOZOFSKI FAKULTET
Upravi fakulteta


PRIJAVA POVODOM FIZIČKOG NAPADA ŠEFA ODSEKA ZA TEHNIČKE POSLOVE NA STUDENTKINJU FILOZOFSKOG FAKULTETA


Dana 13. decembra, prilikom preuzimanja stvari koje su 9. 12. zaplenjene iz učionice 101 koju su koristili student/kinje u blokadi, šef Odseka za tehničke poslove Filozofskog fakulteta, Predrag Jovanović, napao je studentkinju sociologije Draganu Jović.

Ranije tog dana, obratili smo se sekretaru Filozofskog fakulteta, Slobodanu Ivaneži, sa zahtevom da nam se vrate stvari koje su zaplenjene u petak 9. decembra, u skladu sa informacijom koju smo tada dobili, da se stvari mogu preuzeti od ponedeljka, 12. 12. 2011. u 6 časova. Ujedno, napominjemo i da je sekretar bez očiglednog razloga odbijao da studentima omogući da preuzmu svoje lične stvari.

Prilikom preuzimanja stvari iz suterenske prostorije, jedna koleginica pitala je Predraga Jovanovića “Zašto ne vratite fotelje u hodnike, da studenti imaju gde da sede?”, na šta joj je on odgovorio “Zato što ste ih vi polomili”. Kako je bilo očigledno da fotelje nisu polomljene, koleginica Jović uključila je telefon kako bi snimila činjenično stanje. Tom prilikom, Predrag Jovanović ju je udario, izbio joj telefon iz ruke i šutirao ga.

Zahtevamo da se Šef odseka za tehničke poslove, Predrag Jovanović, najstrože kazni, shodno odredbama Pravilnika o radu Filozofskog fakulteta i drugim aktima koji regulišu disciplinsku odgovornost zaposlenih na fakultetu i momentalno udalji sa fakulteta. Smatramo da su ove mere Vaša ne samo zakonska već i moralna obaveza.U Beogradu,
15. 12. 2011.
Studenti koji su prisustvovali događaju:
Dragana Jović
Jovana Sindjelić
Rade Končar Koturović
Aleksandar Korolija
Vuk Vuković
Pavle Ilić


Uprava je odgovorila da neće razmatrati prijavu koja ne sadrži adresе i brојeve indeksa potpisnika.

Pitanje: da li postoji bilo kakav pravilnik koji reguliše pravila pisanja dopisa? Ne postoji, postoji samo uobičajena praksa.

- Predlozi:
Da se pošalje profesorima sken našeg dopisa i njihovog odgovora - USVOJENO
Da se pošalje isti tekst, al sa kontakt telefonom
Da se napiše novi odgovor (kritika) na odgovor Uprave
Da se dopišu adrese i broj indeksa - USVOJENO
Da se traži sastanak sa Upravom na koji bi otišli svi koji su se potpisali - USVOJENO

3) Dopis o podizanju zaplenjenih stvari iz 101

Nakon incidenta kada je Šef Odseka za tehničke poslove udario koleginicu prilikom preuzimanja stvari Uprava je odgovorila da stvari mogu da se podižu utorkom od 12h do 14h, uz ime, prezime, broj indeksa i listu stvari koje svako želi da podigne.

- Predlog da se traži od Uprave da se napravi inventar svih stvari koje su zaplenjene - USVOJENO

4) Ostali dopisi: problemi studenata
- Predlog da se od onih 28 zahteva koji su upućeni Savetu 07.11.2011. naprave još dva dopisa na osnovu kategorija po kojima su raspoređeni ti zahtevi. Pošto je dopis u vezi sa samoorganizovanjem već poslat (dobijanje prostorije - Predlog za rešavanje problema studentskog samoorganizovanja - u zapisniku od 07.12.2011.), da se pošalju još dva (finansije, nastava i ispiti) - USVOJENO

5) Dopis Savetu za obezbeđivanje prostorije za studentsko samoorganizovanje
- Ideja je da se ozbiljnije razradi i argumentuje nego kada je upućeno Upravi

4. Pismo Uprave Odeljenju za sociologiju

Uprava je odgovorila Odeljenju za sociologiju na njihovo saopštenje od 29.11.2011, u kome su ostalog stajali sledeći zaključci:

1. Filozofski fakultet treba da inicira i aktivno podržava izmenu obrazovne politike od strane države koje bi išla ka dekomercijalizaciji državnih fakulteta i univerziteta;
2. Filozofski fakultet treba da obezbedi prostor koji bi služio kao Klub studenata Filozofskog fakulteta;
3. Nastavnici Odeljenja za sociologiju će se zajedno sa sa studentima angažovati u realizaciji ovih zahteva;
4. Filozofski fakultet treba da ispita odgovornost za izazivanje nasilja svih aktera na Fakultetu tokom trajanja blokade, a posebno dana 03.11.2011. godine.

Odgovor Uprave je u suštini ovakav:

- Protiv su komercijalizacije obrazovanja, ali samo pod uslovom da opet ne dođe do blokade.
- Organizovanje prostora za sve studente ("Kluba studenata filozofskog fakulteta") je već u toku.
- Disciplinski postupci nisu pokretani ali će se to razmatrati na sledećoj sednici Saveta. Traži se od Odeljenja za sociologiju da definišu čija odgovornost treba da se preispituje. Pokrenuta je još jedna krivična prijava protiv kolege protiv koga je već pokrenuta krivična prijava, zbog odbijanja da se legitimiše 7.12.2011, kada je Uprava uvela legitimisanje studenata na ulazu u zgradu fakulteta.

Odeljenje za sociologiju će imati veće sutra pa možemo da sačekamo njihov odgovor.

Pitanje – kako mogu da identifikuju studenta koji je odbio da se legitimiše, a napadače na studente ne mogu da identifikuju?
- Predlog da se Savetu pošalje dopis sa zahtevom za preispitivanje odgovornosti Uprave i da se nabroji za šta;
- Predlog da se Savetu takođe pošalje prijava u vezi sa Šefom Odseka za tehničke poslove, jer od Uprave nismo dobili primeren odgovor

Saopštenje Odeljenja za sociologiju i odgovor Uprave mogu se pogledati ovde (poslednja dva dokumenta)

5. Republički budžet i visoko školstvo

Upravo se donosi republički budžet. U ponedeljak počinje rasprava. Pre godinu dana,
iz budžeta je izdvojeno za visoko obrazovanje 23.020.554.000din a ovim predlogom je predvidjeno 24.313.878.000din, što je povećanje od oko 6%, dok je inflacija u protekloj godini bila oko 8%. Među ciljevima vezanim za više i univerzitetsko obrazovanje navodi se:

- prenošenje naučnih, stručnih i umetničkih znanja i veština;
- razvoj nauke i unapređivanje umetničkog stvaralaštva;
- pružanje mogućnosti pojedincima da pod jednakim uslovima st eknu visoko
obrazovanje i da se obrazuju tokomčitavog života,
- bitno povećanje broja stanovnika sa visokim obrazovanjem.


- Predlog da se napravi akcija u ponedeljak koja bi ukazala na nesklad između deklarisanog cilja i raspodele budžeta. – USVOJENO
Sastanak za osmišljavanje akcije je u petak u 17h.

1 коментар:

Анониман је рекао...

Napomena urednicima bloga - valjalo bi promeniti boju kojom se prikazuju linkovi u okviru postova, ovako ako neko ne predje slucajno misem preko njih ne moze da ih uoci.

Постави коментар