četvrtak, 08. decembar 2011.

Zapisnik sa Plenuma 7.12.2012.

Zapisnik sa Plenuma 7.12.2011.

1. Odgovor dekanice na pismo poslato 5.12.2011. (ispod pogledati pismo studenata i odgovor dekanice) i dalje aktivnosti

Problem prijava:

Pitanje je ko je zapravo podneo krivicnu prijavu, da li je podneo fakultet ili javni tuzilac. U potonjem slucaju, fakultet ne moze nista da uradi, a u prvom, moze da ih povuce u bilo kom trenutku. Treba proveriti sta je slucaj (to treba da vide advokati onih protiv kojih su krivicne prijave podnete), odeljenje za sociologiju je reklo da će se založiti za povlačenje prijava.

Problem odgovora dekanice:

- piše da se 309 dobija «privremeno» - šta to znači?
- ne piše da se dodeljuje Plenumu
- ne piše kome se dostavlja dopis
- piše da disciplinske i prekršajne prijave nisu pokretane, ali ne piše ni da l će biti pokretane ili ne


Neke ideje za dalju borbu:

1. Kampanja za pravo na protest i povezivanje sa prosvetnim sindikatima i drugim organizacijama – Radna grupa će poslati predlog platforme kampanje u toku večeri
2. Razvijanje šire platforme koja bi se ticala studentskog samoorganizovanja i autonomne akademske razmene između studenata na fakultetu/fakultetima
3. Stvaranje organizacije


- predlog da se napiše odgovor dekanici – usvojeno
- predlozi za odgovor dekanici: - usvojeno
1) zahtev da se definišu sporne tačke njenog odgovora
2) da se 309 traži do sledećeg semestra
Radna grupa za pisanje odgovora će u toku večeri postaviti draft
- predlog da se upravi i odeljenjima uputi poziv na zajednički sastanak (umesto pisanja odgovora dekanici) – nije usvojeno

Ostali predlozi (nije bilo glasanja):

- predlog: da se ponovo oformi radna grupa za alternativna predavanja
- predlog: da se oformi radna grupa za širenje protesta
- predlog: da se pozove odeljenje za sociologiju na plenum
- predlog: da se traži od profesora koji su nas podržali da napišu javna pisma povodom jučerašnjeg događaja i da se traži od uprave da se solidarišu sa studentima po tom pitanju
- predlog: da se napravi protest u sledeći petak, “pravo na protest”
- predlog da se pozove studentski parlament da javno osudi napad od sinoć

1. Pravila koja se tiču pojedinaca koji se ne pridržavaju osnovnih pravila plenuma (vanredno otvorena diskusija na ovu temu zbog ozbiljnog narušavanja pravila demokratske diskusije):

- predlog da se u drastičnim slučajevima osoba izbaci za stalno, u manje drastičnim slučajevima da se osobi oduzme pravo glasa i pravo učestvovanja u diskusiji, nije usvojeno
- predlog da se osoba udalji za vreme trajanja tog plenuma, usvojeno
- predlog je da se zakaže plenum na kome bi se diskutovalo o ovome, nije usvojeno
- predlog da se zakaže sastanak radne grupe koja bi predložila na plenumu pravilnik, nije usvojeno

--------------------------------------------------------------------
Pismo studenata i odgovor dekanice:


UNIVERZITET U BEOGRADU – FILOZOFSKI FAKULTET
Dekanici, Vesni Dimitrijević

PREDLOZI ZA REŠENjE PROBLEMA VEZANIH ZA STUDENTSKO SAMOORGANIZOVANjE

Poštovana prof. Dimitrijević,

Shodno predlogu koji ste izneli prilikom posete studentkinjama i studentima u učionici 101, dana 01. 12. 2011. godine, obraćamo Vam se sa predlozima za rešenje problema vezanih za studentsko samoorganizovanje.

Sledeći predlozi su privremenog karaktera i osiguravaju postojanje nezavisnog studentskog samoorganizovanja u periodu do naredne sednice Saveta fakulteta, kada očekujemo donošenje odluke o dodeljivanju stalnog autonomnog studentskog prostora odgovarajućeg kapaciteta za provođenje vremena na pauzama, organizovanje predavanja, razgovora, tribina, projekcija filmova i drugih aktivnosti.

U skladu sa tim, kao privremeno rešenje predlažemo:
- da se obezbedi posebna učionica/prostorija za potrebe rada radnih grupa Plenuma; smatramo da je Vaš predlog, da to bude slušaonica 309 kao privremeno rešenje prihvatljiv,
- da se na sajtu fakulteta objavi raspored slobodnih termina, odnosno termina u kojima se ne održava redovna nastava, u svim učionicama na fakultetu,
- da sve učionice, u slobodnim terminima, budu dostupne studentkinjama i studentima fakulteta bez procedure podnošenja molbe Upravi, a uz prilaganje indeksa portiru.

Ujedno, zahtevamo obustavu započetih disciplinskih, prekršajnih i krivičnih postupaka protiv učesnika blokade, kao i garancije da niko od učesnika/ca u blokadi neće trpeti sankcije.

Smatramo da bi se usvajanjem svih navedenih stavki od strane Uprave fakulteta omogućilo ostvarivanje prava studenata/kinja na samoorganizovanje, garantovano članom 86, stav 2. Zakona o visokom obrazovanju.

Molimo Vas, da na naše zahteve odgovorite pismenim putem.

Beograd,
05. 12. 2011. godine


ODGOVOR NA PREDLOGE ZA RESENJE PROBLEMA VEZANIH ZA STUDENTSKO SAMOORGANIZOVANJE

U konsultaciji sa profesorima Odeljenja za sociologiju prihvataju se sledeci predlozi:
Da se za samoorganizovanje studentkinja i studenata privremeno dodeljuje slusaonica 309, tokom radnog vremena Fakulteta;
Da su studentkinjama i studentima dostupne sve slusaonice u slobodnim terminima za organizovanje sastanaka i skupova, uz pisano i potpisano obrazlozenje o temi skupa i ucesnicima, ukoliko je u pitanju tribina ili predavanje;
Fakultet nije pokretao disciplinske i prekrsajne postupke, pokrenuti krivicni postupci se ne mogu obustaviti.
Molim vas da napustite slusaonicu 101 i iznesete svoje stvari da bi se nastava u buduce odrzavala u adekvatnim uslovima.
U Beogradu, 6.12.2011. godine
Dekan Filozofskog Fakulteta
Prof. dr Vesna Dimitrijevic

Нема коментара:

Постави коментар