četvrtak, 15. decembar 2011.

Zapisnik sa Plenuma 15.12.2011.

1. Diskusija o propustima protekle blokade
2. Diskusija o daljoj studentskoj borbi
3. Incident sa šefom tehničke službe i šta sa zaplenjenim stvarima
4. Kampanja "Pravo na protest"
5. Prikazivanje filma i diskusija o studentskoj blokadi u CZKD
6. Radna grupa za komunikaciju sa srednjoškolcima
7. Međuplenumska saradnja / plenumi na drugim fakultetima
8. Poslednja sednica Studentskog parlamenta


1. Diskusija o propustima protekle blokade

Komunikacija prema spolja:

- Nije se dovoljno radilo na razotkrivanju uprava, rektorata i ministarstva u javnosti. Nisu puštani u javnost snimci sa razgovora.
- Dešavanja nisu bila adekvatno (dovoljno unapred) najavljivana.
- Novi ljudi koji bi došli na Plenum nisu bili dovoljno informisani o načinu funkcionisanja Plenuma i radnih grupa
- Javnosti nije bilo objašnjeno šta je Plenum, tretiran je kao organizacija, sa članstvom, predstavnicima, itd.
- Nije se vodilo računa o razlici između šire javnosti i studentske javnosti, informisanje potonje zanemarivano zarad medijske borbe
- Nije postojala ozbiljna agitacija na drugim fakultetima
- U poslednjem periodu se jako malo radilo na pisanju o samim zahtevima i fokusirali smo se na postupke Uprave zbog svega što se dešavalo.

Unutrašnji problemi:

- Impulsivan ulazak sa minimalnim zahtevima.
- Radne grupe nisu dobro funkcionisale i nije postojala koordinacija između njih


2. Diskusija o daljoj studentskoj borbi

- Vode se dve diskusije: 1. Da li ubuduće treba potpuno zanemariti medije? Da li je moguće izboriti se za medijski prostor, i koja je uloga medija u našoj borbi? 2. Da li bi trebalo organizovati se kroz zvaničnu organizaciju/sindikat, tj. da li je Plenum dovoljan kao način organizovanja? Da li bi postojanje zvanične organizacije sa članstvom dovelo do veće efikasnosti? Kakav bi uticaj stvaranje organizacije imalo na odnos sa širom studentskom javnošću?

- Potrebno je ponovno formiranje radnih grupa da bi se videlo koje su nam sada potrebne i ko hoće i dalje da radi, i da se uspostave redovni sastanci radnih grupa.
- Potreban je neki drugi vid komunikacije sa studentima (pre svega u smislu obaveštavanja o tome šta se dešava na Plenumu, o čemu se diskutuje i koje se odluke donose, kako bi zainteresovani mogli lakše da se uključe i kako bi rad bio transparentniji) sem fejsbuka i bloga. Predlog da se napravi nešto poput zidnih novina ili biltena.
- Trebalo bi imati jedan univerzalan zahtev - besplatno obrazovanje.


3. Incident sa šefom tehničke službe i šta sa zaplenjenim stvarima

- Predlog da se najpre obezbedi 309 pre nego što se pokupe stvari iz atomskog skloništa u podrumu – gde sa tolikim stvarima i čime ih transportovati? Neophodan inventar svih zaplenjenih stvari. Pitanje da li da se ide u policiju povodom incidenta sa Peđom, već da se samo pošalje dopis dekanici.
- Predlog da se ipak ide u policiju i podnese krivična prijava povodom zaplene stvari jer vrednost zaplenjene imovine prelazi 300 evra. IZGLASAN
- Predlog da se organizovano ode po zaplenjene stvari. U 309 nije moguće prebaciti stvari iz podruma.U petak u 13h. IZGLASAN
- Predlog da se šalje tuzba dekanatu i da se pošalje poziv dekanici da pođe sa nama. Ukoliko dekanica ne pristane da pođe sa nama, svakako poći organizovano i sa što više kamera.
- Problem legitimisanja?
- Posle plenuma vazno uključiti se u raspravu o saopštenju koje je neopodno što pre poslati, a koje je sastavljeno još juče.
- Neophodno poći organizovano i sa što više kamera koje su u stanju kvalitetno snimati i sa nedovoljno svetla kako bismo imali dokaz da fotelje («barikade») nisu slomljene tokom blokade. Preko Facebooka će se javiti ljudi koji imaju stvari u podrumu. IZGLASAN – petak u 13 časova.
- Predlog da se delegira pet ljudi koji će koordinisati aktivnosti, jer smo u praznom hodu od plenuma do plenuma.
- Predlog za performans kojim bi se skrenula paznja da se fotelje već jednom vrate u hodnike, a u kom bi učestvovali svi zainteresovani studenti, bez obzira da li su učestvovali u blokadi. IZGLASAN


4. Kampanja "Pravo na protest"

- Ideja je da se uradi serija tribina, da jedna bude sa studentima,sa prosvetarima, sa lgbt i sa radnicima, dakle da budu zastupljeni svi kojima je na neki način bilo ugroženo "pravo na protest", i da se stvori neka šira mreža solidarnosti i da se donese neka zajednička platforma.
- Predlog da se pošalje sačinjen draft peticije vezane za protest koju bi potpisivali svi zainteresovani studenti, profesori I ljudi sa strane.
- Strategija pridobijanja podrške drugih solidarnih grupa.
- ribina mora biti konstruktivna rasprava iz koje bi se izveli zaključci, a ne samo kukalo i raspravljalo o onome što je bilo do sada.
- Podrška plenuma kampanji «Pravo na protest» - IZGLASANA

ČETVRTAK U CZKD-U
- Dajana daje uvodnu reč na tribini, Jelena M. moderiše.


5. Prikazivanje filma i diskusija o studentskoj blokadi u CZKD

- Projekcija filma «Marx Reloaded» u 20 časova u CZKD-u. Nakon projekcije razgovor o krizi, antikapitalističkim pokretima širom sveta itd. Neophodno je da imamo delegata sa plenuma: Matija izglasan iako nije prisutan.


6. Radna grupa za komunikaciju sa srednjoškolcima

Formirana.

7. Međuplenumska saradnja / plenumi na drugim fakultetima
8. Poslednja sednica Studentskog parlamenta

Predlog da tačke 7 I 8 budu odlozene za naredni plenum. IZGLASAN

Нема коментара:

Постави коментар