petak, 09. decembar 2011.

Saopštenje povodom napada na studente/kinje Filozofskog fakulteta i reakcije Uprave na napad

Dana 6. decembra, u 21h trojica neonacista upala su ponovo u zgradu Filozofskog fakulteta gde su u blokiranoj učionici 101 nožem napali studentkinje i studente u protestu. Jedan od napadača pokazao je da zna i imena studenata u blokadi, s obzirom na to da je jednom od studenata, aktivnom u borbama za studentska prava i u kampanjama protiv fašizma, i lično pretio. Nakon što se jedna od studentkinja isprečila na putu napadača uz povike «Izađite napolje» i izvadila kameru, napadač je zgrabio šolju koja je stajala na stolu pored njega i gađao jednog od studenata na drugom kraju učionice. U tom trenutku, jedan od napadača je ugasio svetlo, nakon čega je napadač sa nožem nekoliko puta zamahnuo ka studentkinji koja mu je stajala na putu i, vitlajući nožem, krenuo ka drugom kraju učionice sa namerom da napadne jednog od prisutnih studenata. Kada se našao u neposrednoj blizini tog studenta, zamahnuo je nožem sa očiglednom namerom da ga ubode, ali je kolega uspeo da se u poslednjem trenutku odbrani od napada, tako što je zgrabio kompjuterski monitor kojim je blokirao ubod. Nakon ovog pokušaja ubistva, napadači su istrčali iz učionice i zgrade fakulteta, bežeći ka Vasinoj ulici.


Uprava Filozofskog fakulteta ni ovog puta, kao i u slučaju prethodna tri napada, nije reagovala dužnim saosećanjem i elementarnom solidarnošću sa napadnutim kolegama i koleginicama studentima i studentkinjama. Studenti koji su bili žrtve napada su krajnje prirodno podneli predlog fakultetu da se pregleda video materijal sa sigurnosnih kamera na osnovu koga bi se lako utvrdio identitet napadača. Sekretar fakulteta, Slobodan Ivaneža je taj predlog odbio ne pokazujući nikakav interes da se ovaj događaj rasvetli.

Ovo je četvrti po redu napad na studente i studentkinje Filozofskog fakulteta. Svaki prethodni napad dogodio se u atmosferi “lova na veštice“ stvaranoj iznošenjem neistina o broju („njih petnaestak“), karakteru („večiti studenti“, „nasilnici“, „huligani“) i politici („anarhisti“, „marksisti“) učesnika/ca blokade. Stvaranju ove atmosfere najviše su doprinele uprave Filozofskog fakulteta - dekanica Vesna Dimitrijević, prodekan za nastavu Miloš Milenković, prodekan za finansije Miomir Despotović i sekretar Slobodan Ivaneža - i Univerziteta u Beogradu, odnosno, rektor Branko Kovačević. Oni se ni tokom blokade, a ni nakon njenog zamrzavanja, nisu bavili studentskim zahtevima suštinski usmerenim protiv visokih školarina na državnim fakultetima i komercijalizacije visokog obrazovanja, već su svoje snage usmerili na diskreditaciju i kriminalizaciju kako protesta, tako i njegovih učesnik/ca i krivično gonjenje studenata u blokadi na osnovu neistinitih optužbi. Poslednje je u oštroj suprotnosti sa njihovom nespremnošću da pomognu identifikaciju neonacista prostim davanjem uvida u snimke sa sigurnosnih kamera.

Kada je reč o kontekstu u kome se dešava poslednji napad, ističemo da se napad nožem u učionici 101 događa paralelno sa pritiscima Uprave fakulteta, prvenstveno dekanice Vesne Dimitrijević i sekretara, Slobodana Ivaneže, na studente/kinje da napuste učionicu 101, ponovo bez ikakvog pomena studentskih zahteva.

Uz stvaranje atmosfere koja pogoduje ovoj i ovakvoj vrsti nasilja, na delu je i klasična tehnika okrivljavanja žrtve. Najnoviji primer je i izjava dekanice Vesne Dimitrijević objavljena u „Blicu“ 8. decembra u kojoj ona, ne osvrćući se na napad navodi da je „blokadom učionice ugrožena bezbednost studenata“ i to onih studenata „koji dolaze na nastavu, kao i nastava“ i dodaje „Ne znam da li to uopšte i da nazovem protestom. Profesori i studenti koji imaju predavanja sve su više nezadovoljni“.

Uprava je, umesto da razgovara o legitimnim studentskim zahtevima, a podsećamo da je protest počeo pre dva meseca, iznošenjem neistinitih informacija o studentkinjama i studentima u blokadi, direktno ugrozila i još uvek ugrožava njihovu bezbednost i živote. Smatramo da je ovakvo držanje Uprave Filozofskog fakulteta nedopustivo i tražimo ispitivanje njene odgovornosti za narušavanje bezbednosti studenata i studentkinja.

Нема коментара:

Постави коментар