četvrtak, 19. januar 2012.

Podrška kolegama sa Univerziteta u Ljubljani!

Drage kolege i koleginice,

Ovim putem želimo da izrazimo bezrezervnu podršku vašoj borbi u kojoj ste do sada pokazali zadivljujuću istrajnost i principijelnost. Slažemo se da obrazovanje na svim nivoima mora biti dostupno svima bez obzira na ekonomski status. Ono što vaša borba protiv komercijalizacije obrazovanja, zajedno sa borbama studenata širom sveta pokazuje, jeste da se ovde ne radi o prostom pitanju novca, već o jednom temeljnijem pitanju javnog dobra i demokratičnosti društva u kome živimo. Komercijalizacija je samo jedan, možda najštetniji izraz šireg procesa privatizacije i monopolizacije javne sfere. Na univerzitetima ovaj proces funkcioniše ne samo kroz uvođenje školarina i taksi koje iz visokog obrazovanja isključuju najveći deo stanovništva, već i kroz isključivanje studenata iz diskusije i odlučivanja o javnom visokom obrazovanju. Naši protivnici nas podsećaju da je jedini zadatak studenata - da uče. Drugim rečima, sva aktivnost studenata treba da pripada privatnoj sferi. Vaša borba pokazuje da se protiv ovakve monopolizacije i privatizacije obrazovanja možemo boriti jedino oduzimanjem javnog prostora od onih koji ga monopolizuju, i artikulacijom javnog govora studenata. Želimo vam da istrajete u vašoj borbi!

Jedan svet - jedna borba!

Plenum Filozofskog fakulteta u Beogradu

Нема коментара:

Постави коментар