subota, 03. novembar 2012.

Podrška pokreta Mi smo univerza studentskoj pobuni u Beogradu

Drugovi i drugarice,

Podršku vam šaljemo u neobično vreme, kad svet izgleda kao da stoji na glavi: oni, koji se vole nazivati prvoborcima demokratije, studentima osporavaju osnovno demokratsko pravo na protest; filantropi razglašavaju, da je privatizacija javnog dobra u javnom interesu; liberali tvrde, da su jednake mogućnosti svima garantovane samo tako, da se nekim oduzmu putem školarina. Ili je možda obrnuto – možda tad, kad situacija postane ozbiljna i kad borba za očuvanje javnog dobra dođe u sukob sa neogranićenim privatnim prisvajanjem zajedničkih bogatstva i institucija, ostvarenih u desetjećima rada i odricanja, maske padnu i filantropi, borci za ljudska prava, humanisti, kapitalisti i filantropi pokažu svoje pravo lice.
Mračna su vremena, kad su za borbu za osnovna socijalna prava potrebni revolucionarni metodi i kad su politika i uprava univerziteta nespremni i nesposobni zaustaviti komercijalizaciju visokog obrazovanja. Situacija u Sloveniji je slična, iako školarina na prvoj i većini drugih stepena još nema, ali je zato pritisak na akademske radnike toliko veći, dok se od studenta očekuje usvajanje poduzetničkog duha a od univerziteta u cjelini totalnu servilnost kapitalu.
Europa je odlučila iz krize se izvući sredstvima, koja su do krize i dovela – intenzivnim napadima na javni sektor i socijalna prava. Objavljena je strategija Europa 2020, koja ponosno naglašava nužnost podređivanja javnog obrazovnog sustava potrebama ekonomije, koja generira permanentne krize. To sve one, koji se protivimo tim procesima, postavlja u situaciju britanskih rudara ’84 i američkih kontrolora letova ’81.
MSU sa oduševljenjem i iskrenom solidarnošću pozdravlja odlučnost studenta i studentica u Beogradu u nastojanju da njihova borba završi na drukčiji način.

No pasaran!

Нема коментара:

Постави коментар