četvrtak, 12. januar 2012.

Zapisnik sa Plenuma 11.01.2012.

Dnevni red:

1. Kampanja «Pravo na protest»
2. Uredništvo i izrada biltena Filozofskog fakulteta
3. Projekcija filma «Blokada» u produkciji Medijske redakcije CK13
4. Današnji napad na Matiju M.

1. KAMPANJA «PRAVO NA PROTEST»
Poslate su pozivnice i sredinom meseca održaće se inicijalni sastanak delegata svih organizacija i medija učesnika u kampanji. Krajem januara u planu je javna tribina u vidu okruglog stola. Ideja je da svaka od organizacija učesnika delegira po jednog predstavnika za učešće na sastancima, a na inicijalnom sastanku sredinom januara potrebno je formirati organizacioni odbor, odrediti zajedničku platformu za kampanju, diskutovati o strategiji i sredstvima propagande kao što su proglas, blog ili web stranica, Facebook stranica i Twitter nalog, kao i podeliti zaduženja. Termin inicijalnog sastanka biće naknadno utvrđen, ali je predložen ponedeljak, 16. januar. Potrebno je da plenum delegira predstavnika za inicijalni sastanak. Podsećanja radi, podrška plenuma kampanji "Pravo na protest" izglasana je na plenumu 15. decembra 2011. godine.

a) Predlog da delegati plenuma budu Mirta i Milena S., uz to da na sastanak ode jedna od njih dve koja bude u mogućnosti: USVOJEN.

2. UREDNIŠTVO I IZRADA BILTENA FILOZOFSKOG FAKULTETA
U planu je izrada prvog izdanja biltena Filozofskog fakulteta do početka prolećnog semestra. Za početak je neophodno utvrditi kome se i s kojim ciljem obraćamo biltenom, te u skladu s time odrediti teme koje bi bile obuhvaćene prvim brojem, pozvati ljude da šalju svoje tekstove i članke i napraviti selekciju pristigle materije. U te svrhe potrebno je delegirati uredništvo koje će se između ostalog baviti i lekturom, grafičkom obradom, štampom i drugim pratećim poslovima u procesu izrade biltena, ali čiji će rad biti maksimalno transparentan. Dizajn biltena treba biti što atraktivniji i bez problematičnih obeležja. Potrebno je napraviti mejl adresu uredništva biltena i na raspolaganju nam je biltenff@gmail.com. Naknadno treba da se utvrdi u kom intervalu će bilten izlaziti, a predlog je da interval bude dve nedelje.

a) Predlog da se u nazivu ili opisu biltena jasno naznači da se radi o biltenu Filozofskog fakulteta: USVOJEN. Predlozi za naziv biltena su dobrodošli počevši od danas i moguće ih je uputiti putem grupe Plenum na Filozofskom, privatnih poruka članovima uredništva ili mejlom, nakon što bude otvorena mejl adresa uredništva biltena.

b) Predlog da se postavi štand ili slično mesto gde bi studenti mogli izneti svoje utiske i probleme tokom prestojećih ispitnih rokova: ODBIJEN. Neophodna detaljnija razrada ideje ili razrešenje problema nedovoljnog kapaciteta.

c) Predlog da se zainteresovani za uredništvo biltena prijave i budu izglasani na tekućem plenumu, te da članovi uredništva imaju izvesnu autonomiju u selekciji materijala za bilten bez konsultovanja plenuma, ali uz obavezno obrazloženje svake odluke: ODBIJEN.

d) Predlog da se prijave zainteresovani za uredništvo biltena i da u njihovoj neposrednoj nadležnosti budu pre svega tehnički zadaci, a da se o selekciji materijala za bilten odlučuje na ugovorenim sastancima u učionici 309 na kojima bi učestvovali svi zainteresovani za izradu biltena: USVOJEN.

Članovi uredništva biltena za sada su: Pavle I., Ljubica V., Relja P. i Jelena V.

3. PROJEKCIJA FILMA «BLOKADA» U PRODUKCIJI MEDIJSKE REDAKCIJE CK13
Miloš Kovačević i Anica Stojanović montirali su polusatni film «Blokada» u produkciji Medijske redakcije CK13 u vidu zbirke intervjua sa studentima učesnicima u blokadi, a na temu njihovog iskustva za vreme ovih događaja.

a) Predlog da se organizuje javna i otvorena projekcija filma u 101 po okončanju januarskog ispitnog roka: USVOJEN.

b) Predlog da se organizuje još jedna manja, interna projekcija, za nas studente, pre javne i otvorene projekcije filma: ODBIJEN.

c) Predlog da se film, umesto zasebne interne projekcije i s obzirom na dužinu trajanja, pogleda u toku prvog predstojećeg plenuma: USVOJEN.

d) Predlog da se zbog predstojećeg ispitnog roka naredni plenum održi za dve nedelje, umesto sledeće srede: ODBIJEN. Sledeći plenum je zakazan za sredu, 18. januar 2012. godine.

4. DANAŠNJI NAPAD NA MATIJU M.
Danas oko dva sata popodne, u blizini zgrade Tanjuga, Matiju M. su napala trojica neonacista nanevši mu pritom bokserom lakše povrede glave. Napadač sa bokserom prepoznat je kao isti napadač koji je 6. decembra 2011. godine upao u blokiranu slušaonicu 101, napao Matiju nožem i pretio ostalim prisutnim studentima. S obzirom da se radi o istom napadaču koji se nalazi i na spornim snimcima kamera na fakultetu koje je Uprava odbila da pokaže studentima na njihovu molbu, uprkos podizanju krivične prijave, ne možemo ovo posmatrati kao lični napad, već je i te kako u vezi sa fakultetom zbog čega pozivamo Upravu Filozofskog fakulteta da preuzme odgovornost.

a) Predlog da plenum izda saopštenje povodom napada kojim će između ostalog osuditi izbegavanje odgovornosti od strane uprave fakulteta: USVOJEN, ali uz napomenu da je dogovor da se najpre konsultuje Matija i sačeka objava zvaničnog saopštenja organizacije, pošto on tu ovog puta nije napadnut kao učesnik plenuma/blokade.

Нема коментара:

Постави коментар