četvrtak, 20. oktobar 2011.

Zapisnik Plenuma 19.10.2011.

Prepuna sala 104, ljudi stoje uza zid, ima preko 90 ljudi.
Jednoglasno usvojen predlog moderatora (Petar, Stefan) i zapisničara (Matija).

Dnevni red:
1. Izveštaj radnih grupa
2. Podrška blokadi Filološkog fakulteta
3. Diskusija u blokadi Filozofskog
4. Dogovor o sutrašnjem protestu
5. Pokretanje nezavisnog programa samoobrazovanja

1. Petar daje izveštaj o Radnoj grupi za probleme Filozofskog fakulteta. Radna grupa napravila posebnu email adresu na koju će se ljudi javljati sa svojim problemima na fakultetu. Javili su se koleginice sa psihologije koje imaju problem sa iznenadnim uvođenjem uslovnih ispita. Kolege sa istorije imaju problem sa ispitnim rokovima zbog velikog broja dvosemestralnih ispita – januarski i februarski rok im malo znače. Adresa grupe je: plenumff.problemistudenata@gmail.com

Matija dao izveštaj o zabrani korišćenja učionica za Plenum. Da se ubaci zahtev o slobodnom korišćenju učionica koje su slobodne.

Diskusija: istorija i klasične nauke imaju problem sa dvosemestralnim. Da se ponudi opcija da se bira između januara i septembra 2. Istoričari kažu da su im toliko obimni ispiti da im trebaju svi mogući rokovi. Na drugim fakultetima ima i preko 14 rokova – da se omogući da tako bude i kod nas. Jednoglasno izglasano da radna grupa za probleme FF formuliše zahteve i iznese ih pred sledeći Plenum.

2. Diskusija o podršci blokadi Filološkog. Kolege koje su do sada učestvovale u blokadi Filološkog daju izveštaj: blokada funkcioniše preko Plenuma i samoorganizovanja, naši interesi se ne ostavljaju zvaničnim predstavnicima da pregovaraju sa vladom, izlažu se pritisku i moguće izdaju studentske interese. Predlog da se sastavi saopštenje za javnost koje će biti upućeno i dekanatu Filološkog. Prečišćena verzija da se uputi medijima. Glasa se podrška blokadi Filološkog: Jednoglasno usvojeno.

3. Otvara se diskusija. Predlog da se naš fakultet što pre blokira kao podrška koleginicama i kolegama sa Filološkog i kako bismo se suprotstavili studentskim birokratama koje pokušavaju da inkorporiraju i pacifikuju studentske zahteve i proteste. Predlog da se blokira, ali ne u naredna dva dana zbog unapred aktivnog otpora uprave i zvaničnih studentskih predstavnika koji su unapred krenuli sa klevetama o našem Plenumu – ako nas nema dovoljno da blokiramo možemo da se ukopamo u problemima gorim od onih sa kojima su suočene naše koleginice i kolege sa Filološkog. Kolega sa istorije se slaže sa tim, ali se pita koliko još koleginice i kolege sa Filološkog mogu da izdrže u blokadi i da je zato potrebno blokirati u petak. Predlog da se oformi radna grupa za blokadu, kako je to urađeno i na Filološkom, ako se blokada izglasa. Problem kod nas je da su neki studenti na FF protiv blokade i da bi pokušali sabotažu. Kolega sa Filološkog se slaže sa svime, da nama treba vreme za pripremu a da oni neće još dugo izdržati. Dobili su informaciju pre 10 minuta da je dekanka naredila svim profesorima da se sutra pojave na predavanjima i da Filozofski prvo pomogne da se odbrani njihova blokada, a da se u petak svi preselimo na Filozofski. Kolega kaže da ima vremena da se ljudi obaveste, preko Fejsbuka itd. Koleginica sa Filološkog kaže da su možda prebrzo ušli u blokadu, ali da već pucaju mentalno i fizički jer ih je malo – moli da se svi pojave sutra ujutru i pomognu održanje blokade. Kolega kaže da je ključna masovnost, kako bi se izbegla situacija sa Filološkog gde se posle par dana ljudi izmore i padne im moral. Kolega sa antropologije kaže da se ovim pokreće pitanje tržišta, jer mi nemamo posla za ovo za šta se školujemo a naplaćuju nam školarine. Večeras da svi odemo na Filološki. Predlog: predati zahteve sutra (već usvojeni zahtevi Filološkog, slobodne učionice, ukidanje plaćanja za prijave ispita), u petak uveče blokada upozorenja? Na FPN bio plenum danas, saznalo se da SKONUS hoće da predloži „austrijski model“ po kom svi studenti plaćaju, recimo po 200 evra. Predlog da se zahtevi dignu na novi zahteva za besplatnim obrazovanjem. Kolega iz Zagreba kaže da se susrećemo sa istim problemima kao i oni, da se plašimo da nas je malo. Što se tiče rezulatata ključna stvar je bila to što se u startu 2009. odlučilo da se odustane od serije zahteva i da se traži potpuno besplatno obrazovanje za sve. Nisu još postigli cilj, ali je ove godine na većini fakulteta 3 od 5 godina upisalo besplatno, a ove godine na Filozofskom u Zagrebu svi su upisali besplatno. Kolega sa doktorskih predlaže da se ide u potpunu blokadu, da ljudi ne mogu da se šetaju po fakultetu. Na prošlogodišnjim plenumima već izglasan zahtev o besplatnom obrazovanju, pročitati zapisnike.
Predlog za blokadu Filozofskog – jednoglasno usvojeno.

Pauza 5 minuta.

Diskusija kada da se blokira Filozofski. Dilema između četvrtka i petka, ali se spominje i ponedeljak. Priča se o masovnosti – da li može 10 ljudi da blokira fakultet? Ako treba da sutra pomognemo blokadu Filološkog ne smemo da blokiramo naš fakultet večeras jer nećemo izdržati. Bolje je početi blokadu uveče, koji god dan, četvrtak ili petak. Sutrašnji protest može da nam služi kao mobilizacioni potencijal, pa da blokiramo u četvrtak uveče. Predlog da se u četvrtak uveče blokira amfiteatar, a od petka veče ceo fakultet.

Glasanje:
Za večeras: 4 glasa
Za četvrtak veče puna blokada: 49 glasova
Za petak ujutru: 0 glasova
Četvrtak amfitear, petak cela blokada: 10 glasova
Petak uveče: 1 glas

Sastavljanje radnih grupa:

1) Za redare Petar, Aleksandar, Jelena M, Ana, Anja, Boško, Stefan, Ljubica, Silvija
2) Za propagandu: Jelena Mil, Jelena Mit, Matija, Tanja, Jelena, Stefan, Rade, Petar, Milana
3) Za odnose sa medijima: Vuk, Vladimir D, Filip, Ružica, Jelena, Sara
4) Za međuplenumsku koordinaciju: Anja
5) Za tehnikalije (baneri, ozvučenje itd): Danica J, Ana S, Luka, Jelena R, Petar, Sanja R
6) Za organizovanje alternativnih predavanja: Jelena, Matija, Rade, Vuk, Milan Š
7) Za prehranu: /
8) Za probleme Filozofskog fakulteta: Silvija i ko se još javio sa prošlog Plenuma

Нема коментара:

Постави коментар